Legal

Politica de confidențialitate

Atunci când vizitezi site-ul www.yena.ro, când ne contactezi pentru o cerere de ofertă sau când apelezi la serviciile noastre, ne încredințezi informațiile tale. Scopul acestei Politici de confidentialitate este să îți arate ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile tale personale îți aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță. Nu oferim informații unor părți terțe fără a te informa.

Prin navigarea pe site-ul www.yena.ro sau prin contactarea noastră, declari că ai fost informat în mod adecvat asupra prelucrării datelor prin parcurgerea acestui document, denumit Politica de confidențialitate.

Definiții termeni

www.yena.ro (sau site-ul) este un site de prezentare al societății Vox Karini S.R.L.

GDPR reprezintă Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoană vizată).

O persoană fizică identificabilă este o persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Întrebări și solicitări

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale în legătură cu datele pe care le deținem sau dacă ai îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail: office@yena.ro

Informații generale colectate

  1. Informații pe care ni le furnizezi voluntar
    Când utilizezi formularele de cerere de ofertă de pe site, când ne contactezi prin telefon sau e-mail sau comunici cu noi în orice mod, ne dai în mod voluntar informațiile pe care le prelucrăm. Aceste informații includ numele, prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon.
    Oferindu-ne aceste informații, noi le păstrăm în condiții de securitate și confidențialitate în baza noastră de date. Nu dezvăluim sau transferăm informații către terți.
  2. Informații pe care le colectăm automat
    Când navighezi pe site-ul nostru, este posibil să colectăm informații despre vizita ta pe site. Aceste informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ai interacționat cu site-ul. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

În privința datelor pe care ni le oferi voluntar prin completarea și trimiterea formularelor sau prin contactarea noastră în orice mod, temeiul legal este luarea unor masuri la cererea persoanei vizate inaintea incheierii unui contract (art. 5 alin. 2 lit. (a) din Legea nr. 677/2001) și pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016).

Atât potrivit legislației actuale, cât și potrivit GDPR (aplicabil din 25 mai 2018), consimțământul tău nu este cerut în situația în care prelucrarea este necesară pentru efectuarea de demersuri pentru încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligații legale sau interesul legitim.

În privința datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea site-ului, îți dai în mod valabil consimțământul asupra prelucrării.

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 10 ani de la ultima vizită pe site sau ultima interacțiune cu noi, în următoarele scopuri:

– pentru a face demersurile necesare în vederea încheierii unui contract;
– pentru a-ți răspunde la întrebari și solicitări;
– pentru activități de marketing, însa numai în situatia în care ți-ai dat consimțământul în prealabil;
– pentru a oferi și îmbunătății serviciile pe care le oferim.

Pentru a nu mai primi mesaje promoționale, poți urma instrucțiunile de dezabonare incluse în fiecare e-mail.

Dezvăluirea și transmiterea informațiilor cu caracter personal

Nu vom dezvălui informațiile tale către terțe părți, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora. Totuși, este posibil să dezvăluim informațiile tale către următoarele entități:

Furnizori de servicii. Putem dezvălui informațiile tale altor companii care ne furnizează servicii și acționează în calitate de persoane împuternicite, cum ar fi companiile care ne ajută pentru facturare sau care trimit e-mailuri în numele nostru. Aceste entități sunt selectate cu o grijă deosebită pentru a ne asigura că îndeplinesc cerințele specifice în materie de protecție a datelor cu caracter personal. Aceste entități au o capacitate limitată de a utiliza informațiile tale în alte scopuri decât cel de a ne furniza servicii;
Instanțe de judecată, parchete sau alte autorități publice pentru a ne conforma legii sau drept răspuns la un procedură legală obligatorie (cum ar fi un mandat de percheziție sau o hotărâre judecătorească);
Altor părți cu consimțământul sau la instrucțiunile tale. În afara dezvăluirilor descrise în prezenta Politică de confidențialitate, este posibil să transmitem informațiile terților cărora consimți sau soliciți să efectuăm o asemenea dezvăluire.

În prezent, nu transferăm datele tale către state din afara Uniunii Europene. Dacă vom schimba politica, te vom informa în mod corespunzator, îți vom prezenta garanțiile aferente și îți vom solicita consimțământul.

Drepturile persoanelor vizate

Dreptul de retragere a consimțământului;
În situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, îți poți retrage consimțământul în orice moment și în mod gratuit prin transmiterea unui e-mail pe adresa office@yena.ro
Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
Dreptul de a te adresa justiției;
Dreptul de acces;

Ai dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, ai dreptul de acces la datele respective.

Dreptul la rectificare;
Ai dreptul de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc. În unele cazuri, este posibil să nu putem căuta datele tale personale din cauza identificatorilor pe care îi furnizezi în solicitarea ta. Un exemplu de date cu caracter personal pe care nu le putem consulta atunci când ne furnizezi numele și adresa de e-mail sunt datele colectate prin cookie-uri de către browser.
În astfel de cazuri, în cazul în care nu te putem identifica ca persoană vizată, nu suntem în măsură să ne conformăm solicitării tale, cu excepția cazului în care furnizezi informații suplimentare care să permită identificarea. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, ai dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat);
În situațiile în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, s-a retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, ai dreptul de a obține ștergerea datelor care te privesc, fără întârzieri nejustificate.

Dreptul la restricționarea prelucrării;
Ai dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

– contești exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite nouă să verificăm exactitatea datelor;
– prelucrarea este ilegală, iar tu te opui ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
– nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar tu ni le soliciți pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
– te-ai opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor tale.

Dreptul la portabilitatea datelor
Ai dreptul de a primi datele cu caracter personal care te privesc și pe care ni le-ai furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și ai dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care:

– prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR; și
– prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care te privesc sau te afectează în mod similar într-o masură semnificativă.

Nu ai acest drept în cazul în care decizia:

– este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între tine și un operator de date;
– este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
– are la baza consimțământul tău explicit.

Termeni și condiții

Accesul Dvs. și utilizarea site-ului nostru sunt supuse și reglementate de toate legile și regulamentele în materie și acești termeni și condiții de utilizare, inclusiv orice politici sau alte condiții menționate în prezentul document și disponibile pe Site, conform modificărilor intervenite în decursul timpului („Termeni de utilizare”).

Va rugăm sa citiți acești Termeni de utilizare cu atenție.

Daca nu sunteți de acord cu aceștia, vă rugăm să nu folosiți Site-ul nostru. Daca veți continua sa utilizați Site-ul nostru, vom considera ca ați acceptat acești Termeni de Utilizare.
Înainte de a ne oferi date cu caracter personal (inclusiv adresa de e-mail) prin intermediul Site-ului nostru vi se va solicita în mod specific să acceptați Termenii de Utilizare. Prin acceptarea Termenilor de Utilizare, sunteți de acord sa respectați Termenii de Utilizare în versiunea publicata pe Site-ul nostru, la momentul vizitei Dvs.
Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări în orice moment Site-ului nostru și Termenilor de Utilizare prin postarea pe Site-ul nostru, fară nici o altă notificare. Schimbările importante vor fi comunicate în manieră adecvată. Asigurați-va ca recitiți Termenii de Utilizare în mod regulat deoarece dacă accesați sau utilizați acest Site se va considera ca ați fost de acord cu Termenii de Utilizare în versiunea publicată pe Site-ul nostru la momentul vizitei dvs.
Prin acceptarea acestor Termeni și condiții, confirmați că sunteți consumator, că aveți cel puțin 18 ani și că sunteți apt din punct de vedere legal pentru a încheia contracte obligatorii în numele Dvs. și că toate datele furnizate și necesare pentru achiziționare sunt corecte, complete și adevarate în momentul în care plasați comanda.
Termenii și condițiile se vor aplica tuturor vânzarilor de produse de catre Vox Karini, prin intermediul website-ului www.yena.ro

Perfectarea contractului la distanta, valabilitate

Odată cu lansarea comenzii de pe website-ul www.yena.ro, cumpărătorul acceptă comunicarea prin e-mail sau telefon prin care administratorul își derulează activitatea.
Prezentul contract la distanță intră în vigoare în momentul confirmării comenzii de către administrator. Confirmarea se efectuează verbal (telefonic) sau electronic (e-mail).

Termenii și condițiile website-ului www.yena.ro stau la baza contractului astfel perfectat.
Administratorul nu consideră sub nici o formă o comandă neconfirmată ca având valoarea unui contract.

Cumpărătorul devine proprietarul mărfii dupa confirmarea plății, în cazul plății cu card bancar, respectiv după efectuarea plății și semnarea documentelor de transport în cazul livrării prin curier cu plata ramburs.

Prețuri, modalități de plată, facturare

Prețurile sunt afisate pe pagina dedicată fiecarui produs, contin TVA și nu includ cheltuielile de livrare decât dacă este specificat în mod expres acest aspect sau se oferă ca și bonus pentru comenzile mari. În cazul în care prețul nu este afisat, veți avea posibilitatea de a cere o oferta iar un operator va va comunica prețul în cel mai scurt timp posibil.
-prețul produsului comandat este cel afișat la data plasării comenzii.
-prețul imprimat pe factura este același cu cel transmis de operatori în momentul confirmării comenzii.
-prețul produselor din website-ul www.yena.ro poate fi diferit de cel din magazinele fizice.

Modalitățile de plată sunt disponibile pe pagina de lansare a comenzii.
Pe baza informatiilor deținute de Vox Karini și a celor furnizate de cumpărător va fi emisă o factură pentru bunurile livrate. Totodată, coletul va fi însotit de documentația prevazuta de lege pentru produsul /produsele comandat(e), dupa caz: certificat/declarație de conformitate, certificat de garanție, instrucțiuni de utilizare, etc.

Stocuri

Produsele disponibile în stoc, în stoc furnizor, sau la comandă . Cu toate acestea, administratorul nu poate garanta disponibilitatea produselor postate. Clienții sunt informați corect, conform termenilor și conditiilor, de disponibilitatea produselor comandate înainte de confirmarea livrarii. Rareori, pot aparea erori de comunicare în acest sens

Drepturi de autor

Vizitatorul/cumpărătorul întelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va descărca/utiliza continuțul website-ului www.yena.ro, imagini, descrieri, elemente grafice, fară acordul scris al administratorului întrucât reprezintă proprietatea administratorului, fiind apărat de legea dreptului de autor și de legile referitoare la proprietatea intelectuală și industrială.